PATA V

Dimensions: Pata V grande 340 x 50 mm

Pata V grande 380 x 50 mm

Pata V petite 105 x 37 mm

Observations: Chrome brillant